Skadedyrsbekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

 

Bekæmpelsesmetoder til muldvarper og mosegrise


Til bekæmpelse af muldvarper og mosegrise anvender jeg phosforbrintepiller og kulilte.
Phosforbrintepiller kræver en jordtemperatur på 8-10 grader. Desuden skal der være mindst 10-15 m. til nærmeste beboelse. Pillerne placeres i gangene og udvikler gas, som dræber skadedyrene. 
Kuliltebekæmpelse kan bruges hele året og tæt ved beboelse. Metoden er ufarlig for andre dyr og mennesker. Med metoden føres kulilte ned i gangene, som øjeblikkeligt kvæler muldvarper og mosegrise. 

 

Pris
Ud fra ovenstående vurderes sammen med kunden, hvilken metode der skal anvendes.
Grundprisen (uanset bekæmpelsesmetode): kr. 575.
Ved brug af phosforbrintepiller er prisen plus kr.1.50 pr. pille. (Der anvendes ca. 3 stk. pr. hul)
Ved brug af kulilte-bekæmpelse er prisen plus 15 kr. pr. bekæmpelseshul.
For større arealer aftales evt. fast pris.

Alle priser er + moms. Ved længere køreafstande påregnes tillæg.

 


Lidt om muldvarpen
Muldvarpen får ca. syv unger, og når de er ved at være voksne laver de deres egne gangsystemer. En muldvarp kan grave op til 4 m. i timen, så det er klart, at det bliver synligt med muldvarpeskud. Muldvarpen har gangsystemer i flere etager i jorden. Systemer, som ligger lige under jordoverfladen, bruges til fødesøgning efter regnorme og insektlarver.
Gangsystemer som ligger i ca. 20-40 cm bruges til reder som fores med græs.
 
Lidt om mosegrisen
Mosegrisen får ikke så mange unger som muldvarpen, men en bestand kan udrette meget store skader i haven. Den spiser modsat muldvarpen ikke orme men udelukkende rødder fra især frugttræer og buske. Også grøntsager kan lide skade ved dens besøg. Belægninger og græsplæner kan også lide stor skade.
Hvis man ser huller i bede og i græsplænen, og hvis frugttræerne pludselig går ud eller mistrives, er der tegn på angreb af mosegrisen.
Mosegrisen bekæmpes bedst med phosforbrintepiller.


Tage Toft
Tlf.: 23 92 54 20
Mail: mail@vikaservice.nu


 
     
     
 

Vika Service ApS - v/ Tage Toft - Tastumvej 5, 7850 Stoholm - Tlf.: 23 92 54 20 - CVR: 41 24 59 21